YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu
Prof.Dr. Ganite KURT
Prof.Dr. Güray KÜÇÜKKOCAOĞLU
Doç.Dr. Soner GÖKTEN
Doç.Dr. Ender GÜLER
YMM Kaan DEMİROĞLU