1. Uluslararası Denetim ve Güvence Hizmetleri Sempozyumu (IAASS 2020) Bildiriler Kitabı