Menü Kapat

Muhasebede Arama Konferansları (MAK); Muhasebe bilim alanı ile doğrudan veya ilişkili alanlarda çalışa akademisyenlerin ve pratisyenlerin bir araya geldiği ve belirlenmiş olan tema çerçevesinde ortak akıl yaratmayı amaçlayan, yapılandırılmış, sınırlı katılımlı ve biçimsel olmayan bir etkinliktir.

MAK; mevcut durumun tespitinin yanı sıra geleceğin ideallerini ortaya çıkartacak yaratıcı stratejilerin, ortak akıl ve işbirliği temelinde tasarlanması esastır. Katılımcıların bilimsel işbirliğinin ötesinde, sosyal etkileşimi de öncelenir.