Menü Kapat

Güvencve Hizmetleri Derneği’nin  amacı; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın ve ilgili kanunların öngördüğü esaslara uygun olarak, akademisyenleri, meslek mensuplarını, araştırmacıları, uzmanları ve profesyonelleri bir araya getirerek, sunulacak güvence hizmetleri vasıtasıyla karar vericilerin doğru veya daha doğru bilgi sahibi olarak karar vermelerini sağlayabilmek için karar süreçlerinde kullanılan bilgilerin ve bilgi içeriklerinin geliştirilmesi, bilginin hata ve/veya yanlışlık içerme riskinin düşürülmesi ve bilginin şeffaflığı ile kullanım etkinliğinin artırılması doğrultusunda ahlak, gelenek ve ilkelerin, esasların ve standartların oluşmasına, gelişmesine ve devamına katkıda bulunmak, bilgi üreticilerinin ve kullanıcılarının bağımsızlıklarını korumak, ulusal ve uluslararası alanda güvence hizmetleri alanındaki gelişmeleri izlemek ve bu gelişmeler hakkında bilgi vererek ve  eğitim çalışmaları yaparak ilgililerin kariyer ilerlemelerine yardımcı olmak, güvence hizmetlerinin nitelikli elemanlar tarafından yerine getirilmesini sağlayacak teorik ve pratik çalışmalar organize etmek, bu tür çalışmalara katkıda bulunmak, akademik, mesleki ve profesyonel anlamda güvence hizmetleri çerçevesinde Türkiye’yi uluslararası alanda temsil etmektir.